Tietosuojakäytäntö

Miten Käytämme Tietojasi

1. REKISTERINPITÄJÄ

Markku Sorosuo

Ruokatauko Sorosuo Oy

Putkikatu 21, 21110 Naantali

markku(at)ruokatauko.fi

Yhteydenotot sähköpostilla.

Käytämme henkilötietoja myyntiin ja markkinointiin. Kohdistamme mainoksia, hoidamme asiakassuhteita ja kehitämme niitä. Suoritamme myös kyselyitä sekä tilastointia. Henkilötietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklaan.

2. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Naantalin Noston nettisivuille tallentuvat uutiskirjeen tilauksessa ja/tai Facebook liidien kautta:

– sähköpostiosoite
– käyttäjäprofiili
– sivuston käyttötiedot
– etunimi
– sukunimi
– osoitetiedot
– puhelinnumero
– rekisteröidyn yritys tai muu organisaatio
– sähköinen yhteydenpito
– tiedot postituslistoille liittymisistä

3. TIEDOT ASIAKKAAN KÄYTÖSSÄ

Naantalin Noston osalta tiedot saadaan Asiakkaalta itseltään hänen tehdessään tilauksen. Näin toimiessaan Asiakas hyväksyy tietojensa käytön tämän rekisteriselosteen kohdan 1 mukaisessa tarkoituksessa.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa ja samaan konserniin kuuluville yhtiöille lain sallimissa rajoissa. Rekisteriin tallennetut asiakkaan yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero) ovat saatavilla palvelujen tai tuotteiden myyjälle asiakaspalvelua varten.

Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus saada tieto henkilötietojen käsittelystä. Hänellä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköisesti rekisterin ylläpitäjälle.

Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon korjausta sekä tietojen päivittämistä. Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus vastustaa ja rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä.

 4. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYS

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin rekisteröity asiakas on aktiivinen. Ei-aktiiviset rekisteröityneet poistetaan vuoden ei-aktiivisuuden jälkeen tai pyynnöstä.

 5. REKISTERIN SUOJAUS

Tiedot ovat suojattu asianmukaisesti sähköisesti sekä fyysinen pääsy on rajoitettu ja valvottu. 

Sopivia suojakeinoja käytetään, jotta henkilötiedot ovat turvassa tuhoutumiselta, häviämiseltä ja laittomilta muutoksilta. Nosotn ja Ruokatauon henkilöstöllä on tietojen käsittelystä vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

Rekisterinpitäjä on suojannut tiedot asianmukaisesti teknisesti. Rekisterin suojauksessa käytetään mm. seuraavia keinoja:

– laitteistojen ja tiedostojen suojaus
– SSL-sertifikaattia
– käyttövaltuudet
– käyttäjien lokitiedot